Telefoonnummer Margriet Bleeker  06-270 711 90   Email Margriet Bleeker info@praktijkmargrietbleeker.nl

Als je over je denken oordeelt, zul je nog meer
gaan denken. Een oordeel is ook een gedachte…

Pesten of gepest worden kan een groot probleem op school zijn. Voor het kind dat gepest wordt is het zeker een probleem. Veel kinderen die ooit gepest zijn hebben daar jaren later nog last van. Het tekent voor een deel het vertrouwen in mensen en vrienden, het heeft invloed op je zelfvertrouwen en zelfrespect. Daarmee op gedrag en uitstraling.

Absoluut een groot probleem waar ouders, vrienden en school samen met jou iets aan kunnen doen. Maar niet alleen zij, ook jij kan zelf iets doen. Kies in elk geval hoe jij wilt denken over een situatie. Denk je vaker "ze gaan me vast wel pesten" of denk je vaker "kom maar op, ik ga mijn eigen gang"? Jouw gedachten hebben invloed op je uitstraling en jouw gedrag. Door het versterken van je zelfvertrouwen creëer je een andere uitstraling. Soms is dit al voldoende om de pesters te laten stoppen: ze hebben op jou toch geen vat meer.

pestenWeb

Op internet vind je tips om hier mee aan de slag te gaan, op school kunnen ze je vast ook helpen. Of kijk eens naar een filmpje om je te steunen.

Onderstaand bericht is afkomstig van Facebook. Een mooi verhaal van een lerares die heel herkenbaar maakt wat de gevolgen van pesten zijn.

Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hen de volgende opdracht.
Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren. De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het blad zo veel mogelijk te verkreukelen.
Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde en het weer glad te strijken. Ze liet hen zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden.
Toen zei ze de de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden. Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen.
Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten. En dat die littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren. Dat is wat er gebeurt als een kind een ander kind pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens zijn er en die blijven. Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden. De kreukels gingen er niet meer uit.
De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar boodschap was overgekomen. 

 Je kan ook aan de slag met effectieve therapie om je te helpen zoals MatriXmethode en EMDR. Bel gerust voor meer informatie of maak een afspraak.

Terug