Telefoonnummer Margriet Bleeker  06-270 711 90   Email Margriet Bleeker info@praktijkmargrietbleeker.nl

Als je over je denken oordeelt, zul je nog meer
gaan denken. Een oordeel is ook een gedachte…

Behandeling van uw klachten hoeft niet altijd in de praktijk in Wijdenes te gebeuren. Het is heel goed mogelijk om op basis van een uitgebreid intakeformulier en gesprek een behandelplan te maken 'op afstand'. Dit betekent dat de consulten plaatsvinden via:

  • telefoon: er wordt een tijdstip en verwachte duur van het consult afgesproken en het contact verloopt via (mobiele) telefoon
  • email: consult vindt schriftelijk plaats, bij het eerste consult worden afspraken gemaakt over reactietermijn en kosten. Indien nodig kan aanvullende informatie via telefoon of skype nodig zijn.
  • skype: consult via webcam
  • facetime: consult via Iphone

Voor alle behandelingen op afstand geldt dat er een uitgebreid intakeformulier ingevuld moet worden en dat tijdens de contacten verdieping en vervolgvragen gesteld kunnen worden.
Tarifering vindt plaats per kwartier (€15,-). Dit tarief geldt ook voor email, voor de duidelijkheid wordt de consulttijd per individuele mail aangegeven.
Tarifering vindt achteraf, na elk consult plaats. U ontvangt de factuur via email en kunt deze binnen 14 dagen betalen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering is (gedeeltelijke) vergoeding van het consult mogelijk.

 

 

terug