Telefoonnummer Margriet Bleeker  06-270 711 90   Email Margriet Bleeker info@praktijkmargrietbleeker.nl

Als je over je denken oordeelt, zul je nog meer
gaan denken. Een oordeel is ook een gedachte…

margrietbleekerNa jarenlange ervaring in de financiële wereld als organisatie adviseur, manager, trainer en coach ben ik in 2010 gestart met een praktijk voor Jeugd- en Psychotherapie. Mijn ervaring ligt op een breed terrein waarbij ontwikkeling van gedrag en mensen de kern is. Of het nu effectiviteit, cultuurverandering, reorganisatie of loopbaancoaching betreft: ik weet wat het is om mensen te motiveren en stimuleren om hun eigen ontwikkeling op te pakken en groei te realiseren.

Vanuit een passie voor mensen wil ik mijn kennis en ervaring inzetten voor de begeleiding van jongeren en volwassenen bij lichamelijke, emotionele- en gedragsvragen. Dit doe ik niet alleen in mijn praktijk maar ook daarbuiten. Op de facebookpagina van de praktijk geef ik regelmatig actuele en praktische informatie over het verbeteren van je gezondheid. Zo veel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd én praktisch haalbaar.

Opleidingen
Na mijn universitaire studie Bestuurskunde heb ik als manager en consultant bij verschillende bedrijven gewerkt. Met een postdoctorale studie Master of Information Management heb ik de meer rationele opleidingen afgerond. Daarna heb verschillende opleidingen gevolgd op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en coaching. Ik ben gecertificeerd Master NLP en Jeugd- en Kindercoach. Daarnaast ben ik gecertificeerd Advanced Neurofeedbacktrainer en EMDR coach. Ik heb opleidingen gedaan in MatriXmethode, Kernvisiemethode, Energetisch Werk en Bach Bloesems. Op het gebied van teamontwikkeling heb ik opleidingen gevolgd in teamontwikkeling en Management Drives. In juni 2013 heb ik de opleiding Orthomoleculaire Voedingsleer en Therapie afgerond. Deze opleiding is gericht op kennis over het lichaam, afweer en ziekten en het gebruik van voeding en supplementen om het lichaam zo goed mogelijk in balans te houden. Na het voltooien van deze opleiding heb ik de praktijknaam veranderd in Margriet Bleeker, praktijk voor Natuurgeneeskunde en psychotherapie. 

Na bijscholingen op het gebied van gezond gewicht (Gezond Sapvasten, Oerslank en Slim op uw Gewicht) en de werking van hormonen heb ik in september 2015 de opleiding Psycho Neuro Endocriene Immunologie (Cellcare Academy) met succes afgerond. Sinds die tijd mag ik de titel Orthomoleculair PNEI therapeut gebruiken. In mei 2016 heb ik het vervolg op deze opleiding (Advanced PNEI therapeut) ook met succes afgerond. Om nog meer informatie over de werking van het brein (neurotransmitters, overprikkeling) heb ik in 2018 de opleiding Brain Q. afgerond.

Voor de zorgverzekeraars is goede kennis van het menselijk lichaam een vereiste. Alle complementaire therapeuten dienen een medische basiskennis opleiding te hebben. In november 2015 heb ik het diploma Medische Basiskennis volgens de Platonormen gehaald. Dit betekent dat praktijk Margriet Bleeker ook voor de komende jaren erkend is door de zorgverzekeraars en dat consulten (gedeeltelijk) vergoed kunnen worden.


Continu bijscholen is niet alleen verplicht door de beroepsvereniging MBOG en KAB; het is ook mijn passie om telkens weer een puzzelstukje toe te voegen zodat ik mijn cliënten nog een stap verder kan helpen!Methoden
Tijdens de begeleiding kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden, zodat er altijd een passende aanpak is. De meest gebruikte technieken zijn gebaseerd op:

Orthomoleculaire geneeskunde / PNEI: in de orthomoleculaire geneeskunde wordt gekeken hoe het lichaam optimaal kan werken met behulp van vitaminen en mineralen. Voeding alleen is daarbij vaak niet genoeg, supplementen kunnen helpen om het lichaam in een optimale balans te krijgen. Vanuit de PNEI wordt  nadrukkelijk gekeken naar de relatie tussen brein, neuronen, hormonen en immuunsysteem. Vanuit deze invalshoek is de relatie tussen bijv. darmproblemen en een depressie heel logisch.
Een uitgebreide digitale anamnese, voedingsanamnese en de Neuro4vragenlijst (informatie over neurotransmitters, lichamelijke en psychische klachten) maakt onderdeel van uit van de analyse.  

DNA Analyse: Margriet Bleeker maakt gebruik van de DNA analyses van Genecoach. Het DNA plan van Genecoach is uniek in zijn soort en momenteel de meest vooruitstrevende en best onderbouwde test op het gebied van genetisch onderzoek. Nutrigenomics is de techniek van de toekomst. Er zijn miljarden geïnvesteerd naar het menselijk genoom en daar plukken we nu de vruchten van. De komende jaren verwachten we dat DNA een belangrijke rol gaat vervullen in nieuwe gezondheid strategieën. Genetisch profileren kan worden beschouwd als een brug tussen gezondheidswetenschap en functionele geneeskunde. Een genetisch profiel is niet bedoel als diagnostiek, maar om de werking van een aantal primaire stofwisselingsprocessen in hun werking te kunnen "lezen" om daarmee verbanden te kunnen leggen met gezondheid van zowel het verleden, het heden als voor de toekomst.  

Neuro4profiel: Margriet maakt bij alle clienten gebruik van het Neuro4Profiel, een test die gebaseerd is op de Braverman assessmen en door CellCare Academy verder is ontwikkeld. De vier primaire neurotransmitters (Dopamine, Acetylcholine, Gaba en Serotonine) kunnen met deze vragenlijst omgezet worden in een functionele score. Het is één van de weinige, uitgebreide testen, die zowel inzicht in de werking van je brein en gedrag, als in je fysiek functioneren geeft. 

EMDR: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Een van oorsprong Amerikaanse methode die veel gebruikt wordt in de behandeling van trauma's en angsten. Deze methode maakt gebruik van bipolaire stimulatie (geluidsklikjes op de oren) waardoor de verwerking van een trauma of angstbeeld in de hersenen optimaal verloopt. Deze techniek is ook uitstekend geschikt voor depressie's, fobieën en vergroting van zelfvertrouwen.

Mindful Analysis: een uiterst effectieve en intensieve methode van online coaching waardoor je binnen korte tijd persoonlijke vragen beantwoord kunnen worden.

RET/CGT: Rationeel Emotieve Therapie en Cognitieve Gedrags Therapie zijn methoden die gebruikt worden om onredelijke overtuigingen om te buigen naar positieve en meer reële gedachten. Door intensief aan de slag te gaan met gedachten, gevoelens en gedrag leer je jezelf welke automatische gedachten en overtuigingen helpen en welke juist niet. Door dit inzicht en oefening wordt stap voor stap gewerkt aan het verankeren van positieve overtuigingen en het loslaten van negatieve gedachten.

NLP: Neuro Linguistisch Programmeren biedt een scala van interventies om gedrag, overtuigingen en communicatie te veranderen en te verbeteren.

Uitgangspunt bij de keuze van een methode (of combinatie van technieken) is altijd gebaseerd op het hoogst haalbare effect en toepasbaarheid bij de cliënt in combinatie met de gestelde vraag.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen is de praktijk aangesloten bij de MBOG. De accreditatie van deze beroepsvereniging is een teken van kwaliteit en deskundigheid. Jaarlijks wordt bijscholing en intervisie gevolgd waardoor de kwaliteit van begeleiding op hoog niveau blijft. De in deze beroepsorganisaties geldende kwaliteitsafspraken voor privacy en klacht- en tuchtrecht worden nageleefd en gewaarborgd.

          logo kab   mbog

Vergoeding
Door het lidmaatschap van de MBOG en KAB is vergoeding van orthomoleculaire consulten (gedeeltelijk) mogelijk wanneer u verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Afhankelijk van de ziektekostenverzekering worden de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed. Check hiervoor de polis van de ziektekostenverzekering.